10.000 bedrijven opgedoekt

De verhoging van de liquidatietaks door de regering-Di Rupo heeft in 2014 geleid tot het opdoeken van ongeveer 10.000 vennootschappen in ons land. Dat heeft handelsinformatieleverancier Graydon berekend en staat vandaag in De Tijd. De liquidatietaks is een belasting op de opbrengsten die uitgekeerd worden wanneer een vennootschap ophoudt te bestaan. De liquidatietaks werd in 2013 door de regering-Di Rupo verhoogd van 10 procent naar 25 procent.

Door de verhoging van de liquidatietaks, die inging op 1 oktober 2014, moeten ondernemers heel wat meer belastingen betalen als ze de opbrengst van hun vennootschap willen uitkeren, wanneer het vennootschap stopgezet wordt. Heel wat zelfstandige ondernemers, die het geld dat ze in hun bedrijf hadden zitten als hun spaarpotje beschouwden, anticipeerden op de hogere heffing door hun vennootschap in allerijl te ontbinden om zo nog te profiteren van het oude tarief van 10 procent bij het uitkeren van de winst.

Volgens Graydon heeft dit tot de opheffing van zo'n 10.000 ondernemingen geleid. Het gaat hoofdzakelijk om managementvennootschappen en oudere bedrijven die een eerder slapend bestaan kenden. In totaal werden vorig jaar 29.669 vennootschappen stopgezet door faillissementen of vrijwillige vereffening. Er werden 27.794 nieuwe vennootschappen opgericht, waardoor het totale aantal vennootschappen dus met 1.875 is gedaald.