Schoolslag voortaan pas vanaf 4e leerjaar

De scholen van het Gemeenschapsonderwijs gaan hun leerlingen op een andere manier leren zwemmen. Ze moeten de schoolslag niet meer leren, zolang ze maar veilig aan de kant geraken. Hoe ze dat doen, doet er niet toe, het belangrijkste is dat ze aan het water wennen. Pas vanaf tien jaar leren ze dan echt een zwemslag.

De methode wordt vanaf dit schooljaar toegepast in het tweede en derde leerjaar van het Gemeenschapsonderwijs. Pas in het vierde leerjaar leren de kinderen dan de schoolslag, crawl of rugslag. Ook het katholiek onderwijs zet meer in op watergewenning.

Bij de Vlaamse zwemfederatie vinden ze de nieuwe methode niet verkeerd, maar ze vinden het wel onvoldoende dat enkel wordt ingezet op overleven in het water. “Ze zouden al voor ze tien jaar oud zijn de techniek van een zwemslag moeten leren”, klinkt het.