Unieke installatie levert groene stroom

De nieuwe waterkrachtcentrale in het sluizencomplex van Ham, in Limburg, levert groene stroom aan 1.000 gezinnen. Dat blijkt uit de resultaten van het eerste jaar dat de centrale dienst doet. Vorig jaar werd een speciale pompinstallatie geïnstalleerd, die levert groene stroom en voorkomst waterschaarste op het Albertkanaal. Het systeem is van Vlaamse makelij en uniek in de wereld.