Lagere scholen zoeken meester

In de lagere scholen is de meester hoe langer hoe meer een witte raaf. Voor elke vier juffen, staat er maar één meester voor de klas. In sommige scholen werken er zelfs alleen maar vrouwen. Het gemeenschapsonderwijs vindt dat een verarming. Er moet dringend iets aan gedaan worden om de loopbaan van leerkrachten aantrekkelijker te maken, vinden ze.

In de lerarenopleiding lager onderwijs zitten er jaren een pak minder jongens dan meisjes. Het aantal jongens schommelt maar tussen de zestien en achttien procent. En dan zijn er ook nog eens veel meer die stoppen voordat ze hun diploma hebben.

Volgens Martine Taeymans van de hogeschool Thomas Moore zijn er verschillende oorzaken voor de hogere uitval: “Het is deels te wijten aan de vooropleiding, ze komen namelijk vaker uit het TSO. Maar het ligt toch ook wel aan de opleiding zelf: Een meester kan fantastisch les staan geven, maar hij moet dan achteraf ook zijn dossier op orde hebben. We zien dat dat minder voor jongens is weggelegd.” Taeymans wil het tij snel doen keren: “Het imagoprobleem is natuurlijk iets dat we collectief moeten aanpakken. Maar ook de hele evolutie rond technologie, techniek, ICT in de klas brengen, is ook een aantrekkingspool voor jongens. We zien dat nu al, dus daar moeten we nog meer op in zetten.”