Vakantie helft vaker onderbroken

Er zijn opvallend meer mensen die zijn moeten terugkeren omdat een familielid in België ziek was geworden of gestorven is, vaak ook door de hitte. VAB-reisbijstand ziet een stijging met 56 procent. De heetste dagen begin juli hebben dan ook voor piek gezorgd in de sterftecijfers. Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid schat dat er ongeveer 400 mensen meer zijn gestorven dan anders, door de hitte en de hoge ozonconcentraties.