Inning belastingen erg duur in ons land

De kostprijs om belastingen te innen, ligt in België bij de hoogste van alle industrielanden, blijkt uit een overzicht van de OESO waarover de kranten De Tijd, De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag berichten.

De administratieve kostprijs voor het innen van de belastingen bedraagt in ons land 0,304 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee staat België op de derde plaats bij de industrielanden, blijkt uit het rapport Tax Administration 2015 dat de OESO publiceerde. Enkel in Hongarije (0,423 procent) en Nederland (0,322 procent) ligt het prijskaartje nog hoger.

Om de efficiëntie van het belastingapparaat te meten, moet de kostprijs ervan worden afgezet tegen de inkomsten die de fiscus binnenhaalt. Daar scoort België al iets beter. De kosten voor het innen bedragen in ons land 1,17 procent van de ingezamelde inkomsten. Japan (1,74 procent), Polen (1,6 procent), Slovakije (1,43 procent), Duitsland (1,35 procent) en Tsjechië (1,31 procent) doen het slechter. Zweden is met 0,39 procent de beste leerling van de klas, Noorwegen doet bijna even goed met 0,41 procent.

De OESO geeft enkele algemene verklaringen voor de inefficiëntie van de Belgische belastinginning: een relatief uitgebreid netwerk van plaatselijke belastingkantoren, een verouderde organisatie en relatief lage investeringen in informatietechnologie. Volgens expert Michel Maus zorgt ook de complexe belastingwetgeving voor gebrekkige efficiëntie.