Francken: "Nog meer opvang nodig"

Ons land moet nog meer opvangplaatsen hebben voor asielzoekers dan de 2500 extra plaatsen die de regering vorige week heeft voorzien. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gezegd in een kamercommissie.

“Als het huidige tempo van asielaanvragen aanhoudt, zullen het er in augustus meer dan vierduizend zijn”, vertelt Francken. “De mensen achter die cijfers komen vooral uit Syrië, Irak, Afghanistan en Somalië. Het is onze plicht om hen op te vangen.”

Francken benadrukte dat hij niet om extra geld vraagt, maar dat er 14,7 miljoen euro is vrijgemaakt voor de komende drie maanden uit een reserve van tachtig miljoen bij Fedasil.  Hij beseft dat het voor lokale besturen niet evident is om op korte termijn extra asielzoekers op te vangen en plant daarom overleg met de gemeenten, de lokale politiezones en partnerorganisaties zoals het Rode Kruis en Fedasil.