Steeds meer vlinders met uitsterven bedreigd

De lente is op komst en daarmee ook de vlinders. Toch de vlinders die nog overblijven tenminste. Want het is slecht gesteld met de vlinders in Vlaanderen. Dat blijkt uit tellingen van Natuurpunt. Van de 68 inheemse soorten zijn er al 20 helemaal uitgestorven. Nog eens 25 andere soorten zijn in gevaar.