Opnieuw sms’jes voor politiecontroles

De dienst Politiecontrole.be gaat deze week nog opnieuw berichten sturen om mensen te waarschuwen voor alcohol- of flitscontroles. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. De Ethische Commissie voor de Telecommunicatie had de dienst een jaar lang stilgelegd omdat de automobilisten hielp controles te ontlopen. Maar van het hof van beroep mag dat nu wel, of toch voorlopig.

In september 2014 beval de Ethische Commissie voor Telecommunicatie de stopzetting van twee sms-abonnementsdiensten van de ondernemingen ‘Etri’ en ‘Myport’, die waarschuwen voor snelheids-en alcoholcontroles. Volgens de Ethische Commissie begingen beide ondernemingen inbreuken tegen de Ethische Code voor Telecommunicatie. De Commissie beval de onmiddelijke stopzetting van de sms-diensten, en Etri en Myport moesten elk een geldboete van  10.000 euro te betalen.  

De ondernemingen gingen in beroep en kregen voorlopig gelijk, maar het hof van beroep spreekt zich nog uit over de zaak. In afwachting daarvan wordt de bevolen stopzetting van de SMS-diensten ongedaan gemaakt.