Open Vld vindt selfie met Atomium kunnen

Wie een foto van het Atomium in Brussel of het kunstwerk Totem van Jan Fabre in Leuven wil nemen, moet in principe toestemming vragen of auteursrechten betalen. Open VLD wil komaf maken met die absurde fotobeperkingen. De liberale partij heeft een wetsvoorstel klaar om het auteursrecht aan te passen, zo meldt de krant De Morgen.

Volgens de Belgische wet mag je geen foto’s nemen van architecturale werken of kunstwerken die zich in de openbare ruimte bevinden. De architect van auteursrechtelijk beschermde werken moet 70 jaar dood zijn voor er foto’s mogen verspreid worden zonder toestemming. Wie een selfie wil nemen van het Atomium, moet dus eigenlijk tot 2075 wachten, tot de ontwerper André Waterkeyn 70 jaar dood is. Zo niet, riskeer je een boete.

Panoramarecht

De liberale Kamerleden Patricia Ceysens en Frank Wilryckx willen daar een mouw aan passen. Ze willen dat mensen naar hartenlust foto's kunnen nemen van gebouwen en kunstwerken die in de openbare ruimte staan.

"De vrijheid van het individu om foto's te nemen in de publieke ruimte moet volgens ons primeren op de auteursrechtelijke bescherming van kunstwerken en gebouwen op dat openbare domein. Dat is de logica zelve, temeer omdat de kunstwerken doorgaans met publieke middelen werden aangekocht en het de bedoeling is dat zij daar permanent blijven. Daarom willen wij met ons wetsvoorstel het zogenaamde 'panoramarecht' in ons wetboek en auteursrecht opnemen", luidt het. Volgens de partij wordt het systeem nu al in de meeste EU-landen toegepast.