We verhuizen voor een te lelijke buurt

Eén op de zeven bewoners van de Vlaamse steden zegt de gebouwen in zijn buurt niet mooi te vinden. Wie zijn buurt lelijk vindt, is ook eerder geneigd om weg te trekken. Dat blijkt uit een analyse van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, waarover De Standaard schrijft.

Vorig jaar werden meer dan negentienduizend inwoners uit de Vlaamse centrumsteden door de SVR ondervraagd over hun stad, hun levens- en woonsituatie en hun plannen om de komende jaren te verhuizen. Daaruit blijkt dat gemiddeld één op de zeven stedelingen ontevreden is over de uitstraling van de gebouwen. Ruim een derde van die groep zegt ook te willen verhuizen. Opvallend, bij diegenen die hun buurt wel mooi vinden, zegt slechts een kwart te willen verhuizen.

“De indruk van hoe de buurt erbij ligt, bepaalt voor een groot deel hoe tevreden we erover zijn. Dat speelt dan weer een belangrijke rol voor hen die overwegen om hun stad te verlaten”, zegt Hilde Schelfaut, die de analyse uitvoerde. “Het loont dus voor beleidsmakers om te investeren in aangename en leefbare wijken.”