Offerfeest: Weyts en moslims op ramkoers

De moslimgemeenschap in Vlaanderen eist dat Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) het verbod op het onverdoofd slachten van schapen, intrekt. Weyts ontvangt zelfs dreigementen, maar hij houdt voet bij stuk. 

Maar liefst 48 moslimorganisaties stellen minister Ben Weyts officieel in gebreke. Weyts voert, op basis van een Europese verordening, een verbod in op het onverdoofd slachten van schapen op tijdelijke slachtvloeren. Alleen in erkende slachthuizen mag tijdens het Offerfeest, dat in september plaatsvindt, nog op traditionele wijze, onverdoofd, geslacht worden.

Als Weyts niet op zijn beslissing terugkomt voor 1 september, dreigen moslimorganisaties ermee een schadeclaim in te dienen. Ze beschuldigen de minister ook van nalatigheid omdat hij geen maatregelen nam om de slachtcapaciteit in de erkende slachthuizen op te trekken. Dat leidt volgens de organisaties tot zowel morele als patrimoniale schade, onder andere 'de nutteloze investering in een schaap voor het Offerfeest'.

"Offerfeest als Vlaamse culterele traditie erkennen"

Verder zou de moslimgemeenschap voorstellen om het Offerfeest te laten erkennen als een Vlaamse culturele traditie. Op die manier zou een uitzondering op de Europese dierenwelzijnsregels mogelijk zijn, waardoor schapen onverdoofd geslacht kunnen worden.

Minister Weyts is niet van plan op de grieven van de moslimgemeenschap in te gaan. "Vlaanderen moet dierenwelzijn ernstig nemen en dierenleed maximaal trachten te voorkomen, zeker wanneer de Europese regelgeving op dat vlak zo klaar is als een klontje."