Twintig procent meer Erasmusstudenten

Afgelopen academiejaar trokken 5.300 studenten op Erasmus, dat is een stijging van bijna twintig procent tegenover het jaar ervoor. Vanaf volgend jaar kunnen studenten via Erasmus ook naar locaties buiten Europa.

De afgelopen tien jaar verdubbelde het aantal studenten dat op Erasmus trok. Meestal gaat het om een uitwisseling in functie van de studie, maar in dertig procent van de gevallen gaat het om een stage in het buitenland. Studenten kiezen vooral voor zo’n buitenlandse studieperiode voor de ervaring en om zo meer kansen te krijgen op de arbeidsmarkt.

Erasmus is een Europees project en bestaat al 27 jaar. Studenten kunnen via het programma een deel van hun studies afwerken in een Europees land en vanaf volgend jaar ook in landen buiten de Europese Unie. Het gaat onder andere over Zuid-Korea, Palestina, Ecuador, Hongkong en Cuba. De studiepunten die ze in hun Erasmusperiode halen, tellen ook voor een Vlaams diploma.

De meeste Erasmusstudenten kiezen voor Frankrijk: zeventien procent. Net daarna komt Spanje, met zestien procent van de studenten. Nederland en het Verenigd Koninkrijk halen zeven procent van de Vlaamse studenten binnen, Italië zes procent. Omgekeerd vinden er jaarlijks zo’n 4.000 studenten hun weg naar Vlaanderen.