Meer mensen kiezen nieuwe energieleverancier

De eerste helft van het jaar zijn bijna een half miljoen Belgische gezinnen en bedrijven overgestapt naar een andere leverancier voor gas of elektriciteit. Dat is bijna 30 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van energieregulator VREG, die VTM NIEUWS heeft ingekeken.

In absolute cijfers kozen 294.336 klanten in de eerste zes maanden van 2015 voor een nieuwe elektriciteitsleverancier, tegenover 228.365 in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een stijging van 28,9 procent. Diezelfde stijging zien we ook voor aardgas: daar veranderden 159.411 klanten van leverancier, terwijl het er tussen januari en juni dit jaar al 205.645 waren. Zeven op de tien klanten die van leverancier veranderen zijn gezinnen, de andere zijn bedrijven.

De VREG ziet een aantal redenen voor de stijging: er zijn veel groepsaankopen gedaan en ook de ongerustheid over grote stroompannes in de winter zorgde ervoor dat mensen meer gingen nadenken over hun energieverbruik en soms ook van leverancier veranderden. Nog volgens de VREG zal de trend zich ook de komende maanden blijven doorzetten, want met de stijging van de btw op elektriciteit zullen nog meer mensen nagaan of ze wel klant zijn bij de goedkoopste energieleverancier.

Het loont de moeite om te veranderen naar de goedkoopste energieleverancier, want een gezin bespaart zo 210 euro per jaar (65 euro voor elektriciteit en 143 euro voor aardgas). Voor een KMO gaat het gemiddeld om 1200 euro.

Wie wil uitzoeken of hij naar een goedkopere leverancier kan overstappen, kan op de website van de VREG de V-test doen.

Test-Aankoop komt dit najaar alvast met een nieuwe groepsaankoop voor energie. De consumentenoraganisatie doet dat vooral omdat de btw op elektriciteit zal stijgen.