Is de huidige Manneken Pis de echte?

De Vrije Universiteit Brussel gaat de echtheid van Manneken Pis onderzoeken. In wetenschappelijke kringen is er al langer twijfel of het huidige beeldje de in 1619 vervaardigde Manneken Pis is. Door de samenstelling van het brons te analyseren, moet er duidelijkheid komen.

De twijfel over de echtheid van Manneken Pis heeft te maken met de woelige geschiedenis  van het beeld. In 1619 kreeg Hiëronymus du Quesnoy de Oudere de opdracht om het beeld te maken, maar dat werd gestolen in 1745 door Engelse soldaten, ten tijde van de Oostenrijkse Successieoorlog. In 1817 gebeurde dat opnieuw, toen een lokale dwangarbeider het beeld ontvoerde.

Manneken Pis werd vrij snel teruggevonden, maar in 1965 verdween hij weer. Een jaar later werd het beeld in twee stukken gevonden in het kanaal Brussel-Charleroi. Gezien vele verdwijningen zijn er twee dingen zeker: het originele beeld werd in 1619 gemaakt en het huidige beeld is het beeld dat in 1966 uit het kanaal werd gevist.

Onderzoek moet nu uitwijzen of het om een en hetzelfde beeld gaat. In een eerste fase worden de twee delen van Manneken Pis geanalyseerd via X-stralen. Dat kan meer duidelijkheid brengen over onder andere de chemische samenstelling, maar de aanwezigheid van roet kan de resultaten beïnvloeden. Daarom is er een tweede fase, waar stalen van het beeld genomen worden. Dat moet duidelijkheid brengen over de samenstelling van het brons van de delen en dus ook over de echtheid van het beeld.