De overheid blijft u volgen

De regering heeft een nieuw wetsvoorstel klaar dat bepaalt welke gegevens telecomoperatoren van klanten moeten bijhouden en wie er toegang toe krijgt. Het is een bijgewerkte versie van de oude dataretentiewet, maar krijgt al meteen tegenwind, schrijft De Morgen.

Anderhalve maand geleden vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet die bepaalde dat telecomoperatoren in ons land één jaar lang gegevens moeten bijhouden over elektronische communicatie. Dat was een overwinning voor de Liga voor de Mensenrechten, maar betekende wel veel zorgen voor politie en justitie.

Het nieuwe wetsvoorstel maakt het nog steeds mogelijk om mensen te volgen, maar er zitten wel een aantal belangrijke wijzigingen in. Zo krijgt het gerecht maar toegang tot de data als het beoogde resultaat niet kan bereikt worden door een meer privacyvriendelijke manier van werken, schrijft de krant. Een tweede aanpassing bepaalt wie toegang heeft tot de gegevens. Een derde wijziging houdt in dat het nieuwe voorstel een onderscheid maakt tussen vier soorten van gegevens en daar een bewaartermijn aan koppelt. Daarbovenop komt een bescherming voor dokters, advocaten en journalisten, die vallen onder het beroepsgeheim.

De telecomoperatoren krijgen vier weken de tijd om te reageren op het voorstel. Daarna geeft de Privacycommissie haar advies.  Bij de Franstalige Orde van Advocaten waarschuwt men echter al dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm opnieuw zal worden aangevochten.