2.500 extra plaatsen voor asielzoekers

De regering-Michel gaat 2.500 extra opvangplaatsen creëren voor asielzoekers, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen vandaag. Het pas gesloten terugkeercentrum in Holsbeek wordt opnieuw geopend.

Gisteren dienden 265 mensen een asielaanvraag in. Aan dat tempo dreigt er tegen begin september een acuut opvangtekort. Ons land beschikt over een capaciteit van 18.400 plaatsen. Die zijn nu nagenoeg allemaal bezet.

Om te vermijden dat duizenden asielzoekers de winter in de vrieskou moeten doorbrengen, voorziet de regering op korte termijn zowat 2.500 extra opvangplaatsen. Die komen er deels in legerkazernes, deels in bestaande opvangcentra zoals die van het Rode Kruis én in het terugkeercentrum van Holsbeek. Dat laatste wordt heropend.

De regering had een buffer van 80 miljoen voorzien voor crisisopvang. Die buffer zal nu worden aangesproken. De extra opvangplaatsen kosten elke drie maanden 15 à 20 miljoen, zegt Francken in de krant.

De massale toestroom van asielzoekers heeft er gisteren trouwens voor gezorgd dat niet elke aanvraag behandeld kon worden: de dienst Vreemdelingenzaken stuurde een vijftigtal mensen de straat op, met de vraag om donderdag terug te komen. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad.