Door hitte en ozon 410 extra sterftes

De recente hittegolf en hoge ozonconcentraties hebben gezorgd voor een piek in de sterftecijfers. Tussen 30 juni en 5 juli 2015 schat het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid dat er ruim 410 mensen extra zijn overleden. Dat is een oversterfte van 26 procent. Dat is het hoogste cijfer in de afgelopen tien jaar. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gaat de communicatie en implementatie van de hitte- en ozonmaatregelen tegen het licht houden.

Tussen 30 juni en 5 juli kende ons land een periode met hoge temperaturen en hoge ozon- en fijn stof-concentraties. Die ongezonde cocktail van factoren heeft ook geleid tot een piek in de sterftecijfers, zo blijkt uit gegevens van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Er is sprake van een 'oversterfte' van 26 procent of omgerekend 410 extra overlijdens. "We kunnen spreken van een korte maar intense piek in de mortaliteit, die meetbaar was bij alle leeftijdsgroep binnen de Belgische bevolking", luidt het.

Groep van 85-plussers meest getroffen

De groep van 85-plussers is het meest getroffen. Daar is sprake van een oversterfte van 33 procent. De piek in het aantal sterftegevallen is ook groter dan tijdens voorgaande zomerpieken. "Met uitzondering van 2006, werd de oversterfte in de afgelopen tien jaar tijdens hitteperiodes nooit hoger geschat dan 18 procent". De piek in de sterftecijfers is ook hoger dan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwacht had. Dat agentschap is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de coördinatie van het hitte- en ozonplan in Vlaanderen.

“Intensief gecommuniceerd”

Volgens Bart Bautmans, teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg, is er tijdens de bewuste waarschuwingsfase nog intensiever gecommuniceerd dan andere jaren. Zo was er niet alleen de brede communicatie met algemene aanbevelingen aan de bevolking en aan wie met risicogroepen in aanraking komt (bijvoorbeeld aan woonzorgcentra, thuiszorg, huisartsen), maar werd ook aan burgemeesters en organisatoren van festivals gevraagd om extra maatregelen te treffen bij evenementen, zoals het voorzien van voldoende water.

Op basis van de verdere analyse van de cijfers wil het agentschap de gebruikte aanpak, zowel de communicatie als de implementatie van de adviezen, verder evalueren. "Dit is in ieder geval een signaal dat we ernstig moeten nemen", aldus Bautmans.

Begin juli bracht VTM NIEUWS al een reportage over het verband tussen het warme weer en een stijging van het sterftecijfer.