Aantal jongeren met leefloon stijgt

Sinds 2005 is het aantal jongeren tussen 18 en 25 jaar dat een leefloon geniet, met bijna 40 procent toegenomen. Onder de leefloners zijn ook alsmaar meer studenten, zo melden De Standaard, Het Nieuwsblad en Le Soir vrijdag.

Eind vorig jaar hadden 49.777 jongeren een leefloon. Dat is een stijging met 38,8 procent tegenover 2005, blijkt uit cijfers van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR). De groei is het meest uitgesproken in Wallonië, dat een stijging met 74 procent liet optekenen. Het aantal jongeren met een leefloon is er ook hoger dan in Vlaanderen, waar een toename met 17,9 procent werd opgetekend, van 10.801 naar 12.732.

"Vooral de slechte economische toestand van de voorbije jaren heeft ertoe geleid dat steeds meer jongeren genoodzaakt zijn om naar het OCMW te trekken", zegt Nathalie Debast, de armoedespecialist bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Ze wijst er tegelijk op dat het schorsingsbeleid van de RVA jaren strenger is gemaakt.

Het aantal studenten dat een leefloon heeft, is sinds 2005 toegenomen met niet minder dan 82 procent. In heel België gaat het nu al om 19.055 personen.