Kernkabinet bereikt akkoord over begrotingscontrole

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de begrotingscontrole. De federale regering gaat 1,8 miljard euro extra besparen en legt bovendien een bijkomende reserve aan van 650 miljoen euro. Ons land moet zo voldoen aan de begrotingsregels die Europa ons heeft opgelegd. Volgens premier Di Rupo raakt de regering niet aan de koopkracht van de burgers en de competitiviteit van de ondernemingen.