"Geen doktersattest meer vanaf dag één"

Alle grote spelers in de gezondheidssector vinden dat een werknemer enkele dagen moet kunnen uitzieken, zonder dat daar een doktersbriefje voor nodig is. De werkgevers zijn echter niet zo te vinden voor het voorstel. Dat meldt De Morgen.

In België is het verplicht om vanaf de eerste dag afwezigheid een doktersattest voor te leggen aan de werkgever. “Onzin”, vinden heel wat huisartsen. “Bij aandoeningen als migraine, een verkoudheid en buikgriep weten patiënten perfect wat ze moeten doen: rusten, pijnstillers nemen, voldoende drinken. Daarvoor hoeven ze niet naar de huisarts.”

Niet alleen de huisartsen vinden het doktersattest een vehikel, ook Domus Medica, de Christelijke en de Socialistische Mutualiteit zijn voorstander om het systeem te herzien. Al is er wel een discussie over hoeveel dagen een werknemer mag thuisblijven zonder briefje. Sommigen zijn voorstander van drie dagen, anderen opteren voor twee. Ze zijn het er wel allemaal over eens dat een doktersbriefje op de eerste dag niet meer van deze tijd is.

De werkgevers daarentegen zijn niet te vinden voor de herziening van het systeem. Zij vrezen voor massaal werkverzuim. “Het is voor ons essentieel dat ziekte wordt vastgesteld door een objectieve en deskundige partij”, aldus Tom Demeyer van Voka. “Anders komen we terecht in een gevaarlijke vorm van willekeur.”