"Geen toestanden zoals in Frankrijk"

“We gaan inderdaad actie voeren, maar het is niet de bedoeling om de Franse toestanden die we de afgelopen dagen hebben gezien te kopiëren”, zegt het Algemeen Boerensyndicaat. “Het is niet de bedoeling om snelwegen volledig af te zetten of om een massa rommel op de weg te gooien. Wat we wel gaan doen is zeer lokaal en tijdelijk pamfletten uitdelen aan passanten. Dus er zal tijdelijk en lokaal wel wat hinder zijn, maar het is niet onze bedoeling om heel Vlaanderen plat te leggen.”

“We willen duidelijk maken dat er een bijsturing moet komen van het Europees beleid. We merken dat er acties zijn in Frankrijk, Duitsland, Estland,…verspreid over Europa. We willen duidelijk maken dat er in Vlaanderen ook problemen zijn.”