Meer jongeren naar school in buitenland

Vanmorgen zijn 540 scholieren vertrokken naar het buitenland om daar naar school te gaan. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. Ze doen dat omdat het voordeliger is dan na je middelbare studies vertrekken. En het is ook makkelijker om nadien weer in te pikken op school. 75 procent kiest voor een Engelstalig land. Wij gingen kijken bij de vlucht naar de Verenigde Staten.