Dossier Festivals

Controle op festivals tegen zwartwerk

De RVA heeft vorig jaar in ons land bij zestien muziekfestivals inbreuken vastgesteld zoals zwartwerk. Zo'n 80 werknemers, 75 vrijwilligers en 132 werkgevers waren niet in orde. Dat zegt staatssecretaris voor fraudebestrijding Bart Tommelein. Het is sinds midden 2011 dat de RVA controles uitvoert in de sector van de grote evenementen met een commercieel karakter zoals muziekfestivals.

Bij de controles in 2014 werden in totaal 2.168 werknemers gecontroleerd, 644 vrijwilligers en 343 werkgevers. In het kader van deze controles gaat de RVA na wie een arbeidsprestatie verricht, in welke hoedanigheid: als werkgever, werknemer of vrijwilliger en ook ten behoeve van wie de arbeidsprestatie wordt verricht. Vervolgens wordt onderzocht hoe de arbeidsprestaties vergoed worden en naar wie de gegenereerde inkomsten toe vloeien (een commerciële onderneming, een VZW, feitelijke vereniging, vrijwilligers...).

"Het is de bedoeling van deze controles om zwartwerk uit te sluiten, het aantal dagen reguliere tewerkstelling te verhogen en het oneigenlijk gebruik van werkloosheids- of ziekte-uitkeringen te vermijden. Het is niet de bedoeling het vrijwilligerswerk aan banden te leggen of de organisatie van muziekfestivals onmogelijk te maken", zegt staatssecretaris Tommelein.