Dieselrijder betaalt 133 euro meer in 2018

De accijnsverhoging van diesel tegen 2018 betekent voor de dieselrijders een meerprijs van 95 tot 133 euro per jaar. Dat berekende mobiliteitsclub VAB, die het 'anti-dieselbeleid' afkeurt omdat het de particuliere autobezitter "zwaar zal treffen".

Particuliere autobezitters wachten minimaal acht jaar om over te gaan tot de aankoop van een andere wagen. "Wijzigingen in de autofiscaliteit vragen dus om een langere overgangsperiode", aldus VAB. Volgens de mobiliteitsclub is een periode van zes à zeven jaar nodig opdat particuliere autobezitters dan een wagen kunnen kopen die aangepast is aan de nieuwe ecologische verwachtingen van de hertekende autofiscaliteit. Concreet zal de dieselprijs volgens VAB tegen 2018 met 10,6 eurocent aan accijnzen toenemen. Daarbij moet nog 21 procent btw berekend worden.

"Regering voert anti-dieselbeleid"

Volgens VAB zal de accijns van benzine ook nog met 8,12 eurocent per liter moeten dalen, aangezien de overheid de accijnzen op diesel en benzine tegen 2018 wil gelijkschakelen. "Dit zou voor benzinerijders een jaarlijkse besparing van gemiddeld 60 euro betekenen", aldus VAB. "Op alle beleidsniveau's wordt een anti-dieselbeleid gevoerd, terwijl de tijd dat dieselwagens zonder roetfilter een ecopremie kregen nog niet zo ver achter ons ligt", hekelt de mobiliteitsclub, die vooral "gebrek aan realisme en rechtvaardigheid" ervaart. "De maatregelen zullen immers enkel gevoeld worden door mensen die met een privéwagen rijden."

"Onredelijk zware straffen"

VAB vraagt daarom in de eerste plaats een langere overgangsperiode met sociaal corrigerende maatregelen. "De overheid die niet open staat voor deze vraag wil niet sturen richting milieuvriendelijker autogebruik, maar simpelweg de particuliere autobezitter extra belasten en zelfs onredelijk zwaar straffen", klinkt het.