Dit weekend parkieten tellen in België

Een dertigtal vrijwilligers van Natuurpunt en de Waalse natuurvereniging Natagora tellen dit weekend het aantal slaapplaatsen van halsbandparkieten en het aantal vogels in ons land. De populatiegrootte van de soort, die sinds 1966 in België broedt en de inheemse natuur kan bedreigen, is niet exact gekend, maar er zouden er naar schatting zo’n 10.000 zijn. Oorspronkelijk komen ze uit India en Afrika.

Van de halsbandparkiet, een kleurrijke tropische vogel die het formaat heeft van een slanke torenvalk, werd in het Park van Tervuren (1966) het eerste broedgeval in België vastgesteld. "Maar pas het loslaten van een veertigtal vogels door de toenmalige Meli zoo op de Heizel in 1973-1974 zorgde voor een ware doorbraak", weet Gerald Driessens (Natuurpunt). "Rond 1990 broedden er al 120 tot 130 paartjes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Vlaamse broedvogelatlas (2000-2002) spreekt al van 260 tot 430 broedparen."

Verspreiding

Ondertussen verveelvoudigde de soort zich, zegt Natuurpunt. "Naast de nog sterk uitgebreide populatie rond Brussel, zien we het bolwerk noordwaarts via Mechelen doorsteken naar Sint-Niklaas, Antwerpen en Ekeren, en westwaarts tot in Aalst. Aparte kolonies zijn er in bijvoorbeeld in Gent, Kortrijk, Diest en Lommel en de soort wordt ook al waargenomen in onder meer De Haan en in Middelkerke. Wetende dat heel wat gemeenten in Vlaanderen nog steeds parkietloos zijn, maakt duidelijk dat er nog perspectieven zijn en dat het einde van de uitbreiding nog lang niet in zicht is."

Boomklever

Een recente studie van Diederik Strubbe en Erik Matthysen (Universiteit Antwerpen) toont aan dat de halsbandparkiet wel degelijk een bedreiging kan vormen voor de inheemse boomklever. "Broedholen moeten voor beide soorten aan dezelfde normen voldoen, en doordat halsbandparkieten reeds eind februari beginnen met eitjes te leggen (boomklever pas in april) kunnen de parkieten de beste holen eerst inpalmen." In het slechtste geval zou de lokale populatie boomklevers met een derde teruggedrongen kunnen worden. Andere broedvogels in boomholtes ondervinden geen hinder: spechten hakken nieuwe nestgaten uit en spreeuwen, holenduiven en kauwen broeden overwegend in grotere holtes. Voor de mens kan er, naast geluidsoverlast, ook lokaal schade aan de fruitteelt volgen.

Iedereen kan overigens slaapplaatsen delen via www.waarnemingen.be. Selecteer in het venster 'Gedrag' de code 'Slaapplaats'.