Overheid blundert met valse phishingmail

De Vlaamse overheid heeft een valse e-mail gestuurd naar 20.000 ambtenaren om te testen of ze alert zijn op de praktijken van internetfraudeurs. Ze verstuurden een zogezegde factuur in naam van Thalys, met de vraag om een treinreis te betalen. Alleen had de Vlaamse overheid niet gedacht dat een aantal medewerkers de politie zou waarschuwen of zou bellen naar Thalys. En daar wisten ze van niks.