Video: 21 julitoespraak koning Filip

Koning Filip wil dat we de banden met elkaar en met de rest van de wereld steviger aanhalen. Dat is zijn belangrijkste boodschap in zijn 21 julitoespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. Filip waarschuwt voor de oppervlakkigheid van de sociale media en wil ook dat we onze ogen niet sluiten voor de vele vluchtelingen die toestromen. Maar hij verwijst ook naar de Europese crisis: "We moeten vermijden dat onze landen tegen elkaar worden opgezet".

De Koning begint zijn speech met zijn bewondering voor de sociale media. "De snelle vooruitgang van de informatica en het internet zijn fascinerend. Ze hebben een fundamentele impact op ons leven en op ons werk. Ze zijn een geweldige troef om de uitdagingen van de globalisering te trotseren en onze wereld duurzaam te maken". Maar tegelijk vindt hij ook dat we moeten opletten met die virtuele wereld. "Er bestaat amper tijd en ruimte op het internet en dat zet er ons toe aan om alles te willen en wel onmiddellijk. Dit kan leiden tot oppervlakkige relaties".

Banden smeden tussen volkeren

Filip vertelt hoe belangrijk het is om diepgaande en waarachtige relaties op te bouwen. Individueel, maar ook tussen organisaties, landen en volkeren. "Ik mocht het opnieuw vaststellen tijdens ons staatsbezoek aan China. Samen met de federale overheden, de minister-presidenten van de deelstaten en een honderdtal zakenmensen en universiteitsrectoren hebben wij in de eerste plaats voortgebouwd aan een omgeving waarin vertrouwen kan gedijen, in het belang van onze beide landen. Onze banden met China zijn een engagement voor de toekomst".

Drama vluchtelingenstroom

We mogen onze ogen niet sluiten voor de vluchtelingenstroom, waarschuwt de koning. "Er woeden burgeroorlogen, staten desintegreren, vluchtelingen stromen toe. Dat wij ons daarvan zouden kunnen afsluiten, is een illusie". Volgens de koning is Europa het aan zichzelf verplicht in zijn buurlanden de krachten te ondersteunen die streven naar politieke participatie en een gedeelde economische draagkracht.

Europese relaties

De koning gaat nog eens dieper in op de band tussen de Europese volkeren. Hij wil ons er aan herinneren dat we als Europeanen ook in moeilijke tijden elkaar moeten steunen. "Laten we vermijden dat, wanneer het Europese project, zoals nu, een moeilijke tijd doormaakt, onze landen tegen elkaar worden opgezet. Integendeel, laten we de banden die ons verenigen verdiepen op basis van een herwonnen vertrouwen".