"Geen plaats voor ouderen in Vlaanderen"

Er nadert een golf van een kleine 3,8 miljoen zestigplussers, maar niemand weet hoe en waar ze moeten gaan wonen. Uit een nieuw onderzoek van de KU Leuven blijkt dat onze huizen niet geschikt zijn om oud in te worden en dat de buurt daar niet aan is aangepast, zo staat vandaag in de kranten van Mediahuis.

Binnen twintig jaar zullen er dubbel zoveel 80-plussers zijn als nu. Nog eens twintig jaar ­later is dat aantal al verdrievoudigd tot 1,2 miljoen. "Om die kost op te vangen, zullen we allemaal langer moeten werken. Maar waar gaan al die bejaarden wonen?", zegt professor Pascal De Decker, socioloog en stedenbouwkundige van de KU Leuven.

"Werkelijk niéts - huizen noch buurten - is klaar voor een ouder wordende bevolking. De toestand is hopeloos én ­ernstig", zo klinkt het. "Extra rusthuizen bouwen blijkt onbetaalbaar, dus wil de overheid dat ouderen langer thuis wonen. Maar onze huizen zijn daar niet op voorzien" zegt De Decker. "Onderzoek toont aan dat nu al 40 procent van de ouderen in een huis woont dat niet is aangepast aan hun zorgbehoefte."