Vlaming spaart twee keer zo veel als Waal

De gemiddelde Vlaming spaart bijna 19 procent van zijn inkomen. Dat is bijna dubbel zoveel als de doorsnee Waal. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank waarover De Tijd berichtte. 

De Vlaming kan relatief meer sparen omdat hij gemiddeld iets meer verdient dan Walen en Brusselaars. In 2010 bedroeg het netto-inkomen per inwoner bijna 19.550 euro in Vlaanderen, tegenover 17.450 euro in Brussel en 16.780 euro in Wallonië.

De Vlaamse gezinnen zorgen voor 73 procent van het totale sparen. Dat percentage komt overeen met de raming dat driekwart van het vermogen van de Belgen uit Vlaanderen komt. Slechts 19 procent van het spaargeld is afkomstig uit Wallonië, 8 procent komt uit Brussel. 

Het is voor het eerst dat de Nationale Bank cijfers publiceert over het spaargedrag van de Vlaamse, Waalse en Brusselse gezinnen. De cijfers slaan op de periode tot en met 2010, maar zijn representatief omdat de inkomenskloof tussen Vlamingen en Walen de laatste jaren amper veranderd is.