Minder uitkering voor zieke die job weigert

Langdurig zieken, van wie een arts vindt dat ze nog kunnen werken, worden binnenkort begeleid naar een andere baan. Als ze niet meewerken of een aangeboden job weigeren, verliezen ze 10 procent van hun uitkering. Dat blijkt donderdag uit wetteksten die minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) heeft voorbereid en die De Tijd kon inkijken.

Momenteel wordt enkel nagegaan of zieken hun huidige job nog kunnen uitoefenen. Als dat niet zo is, bijvoorbeeld omdat ze met zware rugproblemen kampen, krijgen ze een uitkering. Er wordt niet uitgezocht of de zieke een andere functie aankan.

De bedoeling is dat binnenkort na enkele weken wel nagegaan wordt hoe die persoon aan het werk kan, bijvoorbeeld door hem in het bedrijf een andere functie te geven, parttime te laten werken of door hem naar een andere job te begeleiden. Zieke werknemers die volgens een arts nog kunnen werken maar die dat weigeren, verliezen 10 procent van hun uitkering.

De vakbonden hebben er niets op tegen dat zieke werknemers die kunnen werken, worden begeleid naar een nieuwe baan. Maar ze vinden het niet kunnen dat wie dat niet wil doen, wordt gestraft.