Meer armoedekans bij eenoudergezinnen

Drie op de vier kinderen uit eenoudergezinnen in Vlaanderen hebben een hoger risico om in armoede terecht te komen. Dat komt omdat hun gezin moet rondkomen met een jaarlijks belastbaar inkomen van 30.000 euro. Dat blijkt uit een studie van Kind en Gezin. Vaak gaat het om eenoudergezinnen. De kinderen hebben vaak niet even veel kansen als andere kinderen.