Criminaliteit bijna 4% gedaald in 2014

In 2014 heeft de politie in totaal 956.297 criminele feiten vastgesteld. Dat is een daling van 3,7 procent tegenover 2013. De daling is vooral de danken aan de verhoogde inzet van politie en een algemeen dalende tendens in West-Europa.

Uit de cijfers blijkt dat vooral het aantal gewelddelicten is afgenomen. Opvallend is ook dat er in 2014 minder woninginbraken werden gepleegd. Door de inzet van agenten op en rond het openbaar vervoer is ook daar de criminaliteit met 14 procent afgenomen. 

De verhoogde inzet van politie en de zichtbare aanwezigheid van politie in het straatbeeld heeft een preventief effect op vormen van criminaliteit.  Daarnaast verschuiven criminelen vaker hun werkterrein van de klassieke straatcriminaliteit naar het internet. 

De regering wil de politie efficiënter inzetten om de criminaliteit beter aan te pakken. Meer agenten op straat, hebben duidelijk effect, dat hebben we nu gezien zegt minister van Binnenlandse Zaken Jambon.