10 procent geslaagd voor ingangsexamen

Bijna 4.900 mensen hebben op 7 juli het toelatingsexamen voor arts en tandarts afgelegd en na deliberatie waren er 519 geslaagd. Dat komt neer op een slaagpercentage van 10,6 procent. Dat maakt het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen bekend.

Op dinsdag 7 juli vond het 37ste toelatingsexamen arts en tandarts van de Vlaamse Gemeenschap plaats in Brussel. Ook dit jaar bestond het examen uit twee delen: Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW) en Informatie Verwerven en Verwerken (IVV). Er werden dit jaar in totaal 120 vragen gesteld, 60 vragen voor KIW en 60 vragen voor IVV.

Van de 5.580 ingeschreven kandidaten kwamen er 4.916 opdagen en legden 4.886 mensen het volledige examen af, van wie 3.234 vrouwen en 1.652 mannen. Er waren 43 nationaliteiten vertegenwoordigd onder de effectieve deelnemers. Naast de Belgische deelnemers (87,3 procent) waren de deelnemers met Nederlandse nationaliteit de grootste groep (9,8 procent).

Na deliberatie zijn er 519 deelnemers geslaagd. Dat is een slaagpercentage van 10,6 procent. Dat is vergelijkbaar met de resultaten van het examen in juli 201, toen waren er van de 5.110 deelnemers 556 geslaagd. Op dinsdag 25 augustus is er een herkansing voor het toelatingsexamen.