Buurt neemt afscheid van Reyersviaduct

Vlakbij het Reyersviaduct organiseert het Brussels Gewest vanmiddag een buurtfeest om afscheid te nemen van het viaduct, dat vanaf volgende week definitief afgebroken wordt. Meest in het oog springende attractie op het feest is de Sky Watch, een gondel aan een grote kraan waarmee de inzittenden vanop een hoogte van ongeveer 60 meter een zicht krijgen op de omgeving. 

"Dit is een complexe en lange werf en we willen de buurtbewoners bedanken voor hun begrip en geduld" zegt de minister. "Tegelijkertijd willen we hen ook informeren over de stand van zaken en de werken die er nog aan komen. Zo krijgen ze ook een beeld van hoe de omgeving er zal uitzien eenmaal we die infrastructurele vergissing uit het verleden die het viaduct is, hebben rechtgezet. Het viaduct moet straks plaatsmaken voor een groene stadsboulevard. Tenslotte is het buurtfeest ook een gelegenheid om een gezellige namiddag door te brengen met buren en vrienden."

Vanaf volgende week beginnen de voorbereidende werken voor de afbraak van het Reyersviaduct en vanaf 3 augustus begint een gespecialiseerd bedrijf het asbest van het viaduct te verwijderen. Begin oktober starten dat de eigenlijke afbraakwerken. Die zouden tot juni 2016 lopen, al bestaat de hoop dat het Diamantkruispunt al in de herfst kan opengaan voor het verkeer, als het dak van het viaduct verwijderd is