44% ambtenaren voelt zich niet gewaardeerd

Ruim vier op de tien (44 procent) Vlaamse ambtenaren voelen zich niet gewaardeerd in hun werk. Dat blijkt uit een poll die het ambtenarenmagazine Dertien heeft uitgevoerd. Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) noemt de bevraging een "aandachtspunt", maar zegt dat er al een pak initiatieven worden genomen en dat de grootschalige personeelsenquête die de overheid tweejaarlijks uitvoert een "nuttiger instrument is om beleidsmatige conclusies aan te koppelen".

Dertien polste bij zijn lezers naar de tevredenheid op de werkvloer. "Voelt u zich voldoende gewaardeerd op het werk?", luidde de vraag. Wat blijkt? Slechts een kleine meerderheid (56 procent) antwoordt ja. Het aandeel nee-stemmers (44 procent) ligt volgens het blad "schrikbarend hoog". "De besparingen worden geregeld met de vinger gewezen als achterliggende oorzaak, net als het feit dat politici alleen negatief over ambtenaren spreken", zo staat er te lezen.

Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans noemt de resultaten van de poll "zeker een aandachtspunt". "Er wordt bij de Vlaamse overheid sowieso veel belang gehecht aan personeelsbeleid en het welzijn van personeelsleden", klinkt het, waarbij de N-VA-minister verwijst naar het feit dat de Vlaamse overheid al verschillende keren is bekroond als werkgever. Zo kreeg de Vlaamse overheid bijvoorbeeld in 2013 van Randstad nog de prijs van beste werkgever in de publieke sector en in 2014 de "Employer of the Year 2014"-award van Vacature.

Ambtenaren wel tevreden

Bovendien voert het eigen agentschap Overheidspersoneel om de twee jaar een grote peiling uit naar de tevredenheid onder de ambtenaren. Daaruit blijkt dat de algemene tevredenheid van de Vlaamse ambtenaren al jaren rond de 85 procent schommelt. En bij de laatste peiling in 2014 gaf bijna 90 procent van de ambtenaren aan zijn werk graag te doen.

Minister Homans merkt op dat de poll van Dertien is ingevuld door 288 respondenten, wat overeenstemt met "minder dan 1 procent van het aantal actieve lezers (ongeveer 37.000 lezers)". Daarom is het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek, dat meestal ingevuld wordt door de helft van de personeelsleden, "waarschijnlijk een nuttiger instrument om beleidsmatige conclusies aan te koppelen".