Merchtemse directeur krijgt alsnog blaam

Daniël Herinckx, de directeur van de gemeentelijke tuinbouwschool van Merchtem, heeft uiteindelijk toch nog een blaam gekregen van het schepencollege wegens grensoverschrijdend gedrag. Dit bevestigt burgemeester Eddie De Block.

Herinckx kreeg eind maart als ordemaatregel al een preventieve schorsing opgelegd na een anonieme verklaring van een oud-leerling en verklaringen die anderen over hem deden in een ander tuchtdossier tegen een leerkracht van zijn school. De Kamer van Beroep van het departement Onderwijs maakte die schorsing in mei echter ongedaan.

Over de reden waarom het schepencollege als inrichtende macht nu een blaam als tuchtmaatregel oplegt, wil De Block nauwelijks iets kwijt. "Indertijd hebben we hem preventief geschorst om hem weg te houden van leerlingen. Omdat het nu vakantie is en hij eind augustus met pensioen gaat valt dat argument weg. Toch wilden we de zaak niet blauwblauw laten. Door het opleggen van deze tuchtmaatregel willen we duidelijk aangeven dat er volgens ons dingen gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen", aldus De Block.

Herinckx, die steeds zijn onschuld volgehouden heeft, zal in augustus nog worden gehoord door het schepencollege en kan nadien nog opnieuw beroep aantekenen bij de Kamer van Beroep. Ook het parket van Halle-Vilvoorde onderzoekt de zaak nog.