A'pen: 1 na hoogste niveau brandgevaar

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft het niveau voor brandgevaar in 45 natuur-en bosgebieden in Antwerpen verhoogd van geel naar oranje. Dat is het op één na hoogste risiconiveau.

Het brandrisico wordt elke dag gemeten en ingedeeld in een vier opeenvolgende alarmniveaus. Voor elk niveau gelden aangepaste maatregelen rond toezicht en paraatheid van hulpdiensten.
Voor de 45 natuur- en bosgebieden in de provincie Antwerpen werd beslist om het niveau op te schalen van code geel (gevaar) naar code oranje (hoog gevaar).

De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden ook overdag bemand. Bij code oranje kunnen onder meer machtigingen voor kampvuren ingetrokken worden. "We vragen aan bezoekers om extra alert en voorzichtig te zijn en niet te roken of kinderen zonder toezicht te laten spelen", zegt woordvoerder Tom Vermeylen.

Gisteren werd ook voor de provincie Limburg beslist om van brandfase groen (weinig gevaar) naar geel (gevaar) te gaan. "In heidegebieden verdroogt de vegetatie het snelst omwille van de zon," verduidelijkt Lise Hendrick, regiobeheerder Hoge Kempen (ANB).