Crevits gaat proef voor zesdejaars testen

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil tegen Pasen 2016 een "instellingsneutrale oriënteringsproef" uittesten voor leerlingen van het secundair onderwijs. Concreet zullen zesdejaars dus een test moeten afleggen die hen moet helpen om een studiekeuze te maken in het hoger of universitair onderwijs. De minister zei dat in het Vlaams parlement na een vraag van N-VA-parlementslid Koen Daniëls. 

De Vlaamse regering heeft al langer plannen om een niet-bindende oriënteringsproef in te voeren aan het slot van het secundair onderwijs. Bedoeling van zo'n oriënteringsproef is jongeren beter te begeleiden bij hun verdere studiekeuze in het hoger onderwijs. Het moet helpen vermijden dat jongeren een verkeerde keuze maken en op die manier achterstand oplopen. Tegen Pasen 2016 moet de eerste test achter de rug zijn. 

Verder is het de bedoeling tegen het academiejaar 2016-2017 te starten met een verplichte, niet-bindende toelatingsproef in het hoger onderwijs voor STEM-opleidingen en voor de lerarenopleiding. STEM staat voor 'science, technology, engineering & mathematics' en bundelt een waaier aan technologische en exact wetenschappelijke opleidingen. 

Rik Torfs, de rector van de universiteit van Leuven, vraagt al lang een oriëntatieproef en ingangsexamens. Nu beginnen veel te veel studenten aan een richting, terwijl ze geen enkele kans maken om te slagen. Dat kost stukken van mensen en daar wil de unief van af.