Kaart toont aantal tekenbeten in België

Vanaf deze maand kan je op de site ‘TekenNet’ een kaart bekijken met plaatsen waar tekenbeten gemeld zijn. Het gaat om een nieuw project van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) en kan helpen om mensen sneller preventieve maatregelen te laten nemen tegen beten.

Preventie en onderzoek

Het project is deze maand van start gegaan en zal jaarlijks geëvalueerd worden. De gegevens die gebruikt worden voor de kaart zijn het aantal personen dat een tekenbeet heeft opgelopen, waar in België dat het vaakst gebeurt en hoeveel mensen ook naar een arts zijn moeten gaan voor een beet.

Ziekte van Lyme

Mensen kunnen op de kaart zien op welke plaatsen de teken het actiefst zijn en indien nodig preventieve maatregelen nemen. Een tekenbeet kan namelijk serieuze gevolgen hebben, zoals de ziekte van Lyme. Die ziekte, veroorzaakt door de beet van een besmette teek, kan op langere termijn leidden tot spier- en neurologische aandoeningen.

Het WIV schat dat 10 procent van de teken in ons land besmet zijn. Het is dan ook belangrijk om bij een beet de teek zo snel mogelijk te verwijderen, liefst binnen de 12 tot 24 uur.

Wie de kaart wil zien of meer info wil over teken en preventie kan surfen naar tekennet.wiv-isp.be