"Verkeersborden verplicht registreren"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het aantal borden in de verkeersbordendatabank beperken, maar gemeenten tegelijk te verplichten alle snelheidsgerelateerde signalisatie te registreren. Nu wordt de databank onvoldoende up to date gehouden.

In 2008 besliste de toenmalige Vlaamse regering een verkeersbordendatabank op te richten. Die databank moest de bestaande wirwar aan verkeersborden in kaart brengen en moest ook een efficiënter gebruik van verkeersborden mogelijk maken. De databank is daarnaast ook een essentieel instrument voor de plannen met slimme mobiliteitstoepassingen zoals de intelligente snelheidsbegrenzer ISA.

Uit cijfers is echter gebleken dat amper de helft van de Vlaamse gemeenten nieuwe gegevens effectief invoert in de databank. Gemeenten voeren daarvoor verschillende redenen aan, gaande van "onvoldoende personeel" tot "overbevraagd door de federale/Vlaamse overheid" en "onvoldoende ondersteuning".

Minister Weyts werkt nu aan een actieplan. Er is alvast de piste om gemeenten enkel te vragen snelheidsgerelateerde signalisatie op te nemen. "Dit zal de werklast voor gemeenten verminderen en zal het tegelijk mogelijk maken om te focussen op de signalisatie die het relevantste is voor de verkeersveiligheid", luidt het. Gemeenten zouden dan wel verplicht worden dat beperkter aantal borden te registreren.