Lichte daling aantal verkeersdoden

Volgens de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) is het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen tijdens de eerste drie maanden van 2015 lichtjes gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (-2,9 procent, of 4 doden ter plaatse minder). Een meer uitgesproken daling is er bij het aantal ongevallen:-9,3 procent. Ook het aantal gewonden daalt sterker, met 8,4 procent. De evolutie is positief in Vlaanderen en Wallonië, maar in het Brussels Gewest vielen meer doden en gewonden op de wegen.

In absolute aantallen waren er 925 letselongevallen, 1.070 gewonden en 4 verkeersdoden minder tijdens het eerste trimester van dit jaar. In absolute cijfers is de daling van het aantal verkeersdoden in Vlaanderen en Wallonië gelijk: -4. Voor het Waals gewest betekent dit een daling met 7,1 procent (52 in plaats van 56 doden). In Vlaanderen daalt het aantal verkeersdoden met 5,1 procent (75 in plaats van 79 doden). 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen is de evolutie eerder verontrustend. Daar is het aantal doden met 4 toegenomen (6 in plaats van 2 doden). In Vlaanderen daalde het aantal letselongevallen met 11,7 procent en het aantal gewonden met 10,5 procent. Hiermee doet Vlaanderen het beter dan de andere gewesten. Eenzelfde gunstige evolutie zien we in Wallonië, maar de daling is er iets minder sterk: letselongevallen dalen met 6,7 procent, het aantal gewonden daalt met 6,8 procent. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stagneert het aantal letselongevallen en zien we een kleine stijging van het aantal gewonden.