1 op 3 18-jarigen bezat zich maandelijks

Bijna 35 procent van de jongeren tussen 17 en 18 jaar doet maandelijks aan bingedrinken. Toch daalt het alcoholgebruik in het algemeen bij jongeren. Roken doet de jeugd dan weer meer. Dat blijkt uit cijfers van Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), die al sinds 2000 leerlingen bevraagt over hun middelengebruik.

Het alcoholgebruik bij jongeren evolueert in de goede richting, volgens het VAD. Bij de -16-jarigen heeft ruim de helft nog nooit alcohol gedronken. Ter vergelijking: tien jaar geleden had 82% van die groep dat wel al gedaan. Het beeld bij de oudere tieners is iets minder positief. In de groep 17- tot 18-jarigen drinkt zo’n 35% regelmatig alcohol en sterker nog: 34,4% doet maandelijks aan bingedrinken. Het VAD wil daarom een verbod op alcohol voor -18-jarigen.

Meer rokers

Met het rookgedrag van jongeren gaat het dan weer de slechte kant uit. 25% van de jongeren zegt in 2013-2014 gerookt te hebben, dat is een stijging van zes procent ten opzichte van 2012-2013. Een op tien rookt regelmatig. En terwijl er voorheen een dalende trend was in het ooitgebruik, is die daling nu gestopt. Maar liefst 32 procent zegt nu ooit al gerookt te hebben.

Het gebruik van illegale middelen, in de eerste plaats cannabis, blijft stabiel. Bij de ondervraging zei 17,5 procent ooit al cannabis gebruikt te hebben.

Spoedartsen willen ruimer alcoholverbod

Spoedartsen zijn voorstander voor een verbod op alcohol voor -18-jarigen. Zij worden vaak geconfronteerd met jongeren die te veel gedronken hebben en beseffen goed wat de gevolgen kunnen zijn. De jongeren zelf kunnen dat niet, volgens de artsen. En dus is zo’n verbod zinnig.