Systeem Financiën leest 'nihil' als 'ja'

Honderden belastingplichtigen hebben deze week een herinneringsbrief gekregen om een buitenlandse rekening aan te geven terwijl ze helemaal geen rekening in het buitenland hebben. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen.

De Federale Overheidsdienst Financiën stuurde deze week 210.435 Belgen een herinneringsbrief om hun buitenlandse rekening aan te geven. Maar honderden mensen kregen die brief onterecht, omdat ze op één van hun vorige aangiftes bijvoorbeeld 'geen' of 'nihil' hebben ingevuld, terwijl ze helemaal niets moesten invullen. Het computersysteem van Financiën heeft dat fout geïnterpreteerd. 

De telefoonlijn van Financiën staat al twee dagen roodgloeiend. Er kwamen al meer dan vijfhonderd telefoontjes binnen van ongeruste belastingbetalers.

Wat moet je nu doen?

Wie een brief heeft ontvangen en geen buitenlandse rekening heeft, moet geen actie ondernemen, zegt Francis Adyns van de Overheidsdienst Financiën. "De belastingplichtige die geen rekening in het buitenland heeft en in zijn vorige aangifte bij de vraag over een buitenlandse rekening 'geen' of 'nihil' heeft ingevuld, zal zo'n brief krijgen. De bedoeling was dat wie geen rekening had, gewoon niets moest invullen. Het antwoord is nu ingelezen alsof de desbetreffende belastingplichtigen wél een buitenlandse rekening hebben," legt hij uit.