Levensstijl meestal oorzaak kanker

Belgen onderschatten het risico van hun levensstijl voor kanker. Dat blijkt uit de Kankerbarometer 2015, van de Stichting tegen Kanker.

De meeste Belgen denken dat kanker een gevolg is van externe factoren zoals vervuiling, maar toch is het onze eigen levensstijl die meer dan de helft van alle kankers veroorzaakt. De Stichting tegen Kanker neemt om de twee jaar een enquête af bij duizend Belgen tussen 16 en 70 jaar. Zo wil ze de perceptie van de risico’s op kanker nagaan. 

Volgens de Belg zijn volgende factoren verantwoordelijk voor Kanker: 

1. Tabak
2. Blootstelling aan zon en zonnebank 
3. Luchtvervuiling
4. Obesitas
5. Voedindsadditieven. 

De werkelijke risico’s zijn nochtans anders: 

1. Tabak 
2. Obesitas en fysieke inactiviteit
3. Kankerverwekkende virussen zoals HPV
4. Genetische factoren 
5. Het beroep. 

Mythes en fabeltjes

De Stichting tegen Kanker zegt dat er nog steeds “heel wat hardnekkige mythes” zijn. Zo is luchtvervuiling slechts verantwoordelijk voor 2 à 4 procent van de kankers. Een ander 'fabeltje': 64 procent denkt dat voedingssupplementen kanker veroorzaken. Maar volgens de huidige stand van de wetenschap is er voor de in de EU gebruikte additieven geen enkel risico. 

Rood vlees

Bepaalde bewezen risicofactoren zoals alcohol, zijn dan wel weer beter bekend bij de bevolking. Het aantal mensen dat een verband tussen alcohol en kanker legt, stijgt met 5 procent. "Nog een beter bekende risicofactor is een overdreven consumptie van rood vlees. Ten opzichte van 2013 weet 6 procent meer mensen dat veel rood vlees eten een verhoogd risico op darmkanker met zich meebrengt", aldus de Stichting tegen Kanker.