Geen geld voor defibrillator in rechtbank

Er komt geen defibrillator in de rechtbank van Brugge. De rechtbankvoorzitter had dat nochtans gevraagd aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V), nadat een bezoeker was gestorven aan een hartinfarct. Maar zijn kabinet liet weten dat er geen geld is om elk gerechtsgebouw van een defibrillator te voorzien.

Op 9 maart dit jaar stierf in de rechtbank van Brugge een man van 71 aan een hartinfarct. Volgens Thierry Denys, de voorzitter van de rechtbank, kon het overlijden misschien vermeden worden mocht er een defibrillator in het gebouw hangen. De voorzitter vraagt er al vier jaar naar, maar het is altijd geweigerd omdat er geen geld voor is. “Na het incident heb ik opnieuw om een defibrillator gevraagd”, zegt Denys. “Maar het kabinet van minister van Justitie Koen Geens heeft laten weten dat dit voorlopig niet aan de orde is."

"Geen budget"

De Federale overheidsdienst Justitie begrijpt de bezorgdheid van de rechtbankvoorzitter. “We hebben de mogelijke plaatsing van defibrillatoren in onze gebouwen dan ook grondig onderzocht”, zegt woordvoerder Sharon Beavis. “Uit die analyse is gebleken dat de plaatsing van dergelijke toestellen een aanzienlijk budget zou vereisen. Wij beschikken over 280 gebouwen met zittingszalen. Bovenop de aankoopprijs van de toestellen moeten we overigens ook rekening houden met de onderhouds- en vervangingskosten. In de huidige budgettaire context kan de FOD Justitie een dergelijke investering helaas niet weerhouden."

"Toestel alleen niet voldoende"

Volgens de FOD Justitie zijn alle gerechtsgebouwen uitgerust met de basisvoorzieningen van EHBO. "Met dat aanbod voldoen we aan de wettelijke verplichtingen", zegt Sharon Beavis nog. "We merken ook op dat een defibrillator alleen levens kan redden als het gehanteerd wordt door iemand die er iets van kent. Het toestel alleen is niet voldoende."

Volgens de voorzitter van de rechtbank is de aanvraag geweigerd omdat Justitie eerst iets wil doen aan het personeelstekort, maar volgens de FOD Justitie klopt dit niet. "De beslissing om geen defibrillatoren te plaatsen, staat los van het personeelsbeleid", zegt Beavis. "Op budgettair vlak worden beide aspecten apart beheerd."