Onderzoek zelfdoding Lars is geseponeerd

Het parket van Ieper seponeert het onderzoek naar de zelfdoding van Lars, de jongen van dertien die in februari uit het leven stapte. Volgens zijn ouders werd de jongen gepest, maar het gerecht vindt daar geen bewijzen van. De jongen liet ook geen afscheidsbrief na.

Alle leraars van het VTI, waar Lars school liep, werden verhoord. Ook bij het CLB werd een grondig onderzoek ingesteld. Daaruit bleek dat Lars werd opgevolgd door ‘gedragsproblemen’, maar niet omdat hij werd gepest. Ook een onderzoek bij de Chiro, waarvan Lars lid was, leverde geen bewijs van pesterijen op.

Het parket sluit het dossier dan ook af. Niemand kan worden aangeduid als zijnde schuldig voor de dood van de jongen. Van schuldig verzuim kan evenmin sprake zijn. De ouders van Lars zijn daarvan op de hoogte gebracht.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be. 

In ons magazine Telefacts deden de ouders van Lars hun verhaal. Ze  wilden zo nieuwe drama’s vermijden en de scholen aanzetten om alert te zijn.