Pijnkliniek UZ Gent verhuist door asbest

Het Universitair Ziekenhuis Gent verhuist deze week zijn 'Pijnkliniek' omdat tijdens routinemetingen verhoogde asbestwaarden in het gebouw vastgesteld werden. "Die waarden liggen ver onder het wettelijk toegelaten maximum en houden geen gevaar in voor patiënten of medewerkers, maar het ziekenhuis wil geen enkel risico nemen", meldt het UZ Gent.

Asbest werd eind jaren zestig als courant bouwmateriaal in enkele gebouwen van het UZ Gent gebruikt. Die plaatsen zijn enkele jaren geleden in kaart gebracht en sindsdien werkt het UZ Gent eraan om de campus asbestvrij te maken. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een budget van de Vlaamse Overheid, die eigenaar is van de gebouwen. "Dat budget is ontoereikend om alle asbest te verwijderen", klinkt het. "Daarom worden de werken in fases aangepakt. In tussentijd werden alle voorzorgsmaatregelen genomen om de blootstelling aan asbest tot een absoluut minimum te beperken. Via metingen wordt de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht wekelijks opgevolgd."

Begin dit jaar verhuisden om dezelfde reden ook al de diensten Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde.