Scholen mogen info over kind uitwisselen

Ouders mogen zich niet meer verzetten als verslagen over hun kind worden overgedragen van de ene school naar de andere bij een overschakeling. Dat meldt De Standaard. Dat besluit staat in een amendement dat toegevoegd is aan het onderwijsdecreet XXV.

Het belang van dat besluit is groot omdat in september het veelbesproken M-decreet van kracht wordt, dat kinderen met speciale zorgbehoeften meer recht wil geven op een plaats in het gewone onderwijs. De attesten die overgedragen worden, zijn het verslag en het gemotiveerd verslag dat het CLB uitschrijft als een kind naar het buitengewoon onderwijs doorverwezen wordt, of recht krijgt op extra begeleiding.

Tot nu konden ouders zich verzetten tegen het doorspelen van die attesten en erover zwijgen als ze bij een nieuwe school aanklopten. "Het gaat om een zorgrelatie en daarin is vertrouwen essentieel", zegt Theo Kuppens van de ouderkoepel van het vrij onderwijs (VCOV). "Het zou jammer zijn als dat vertrouwen geschonden wordt. Wij pleiten ervoor dat er eerst toestemming van de ouders is."