Weer kindje in vondelingenschuif

Er is in april opnieuw een kindje achtergelaten in de Antwerpse vondelingenschuif. Dat heeft het OCMW vanavond meegedeeld.

Het meisje was nog geen dag oud en verkeerde in goede gezondheid. Het is intussen al bij een pleeggezin geplaatst, na een kort verblijf in een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, zo zegt OCMW-voorzitter Fons Duchateau aan persagentschap Belga.

Voor zover bekend is dit kindje de achtste vondeling die bij Moeders voor Moeders terechtkwam sinds de start van de vondelingenschuif in 2000. De laatste, algemeen bekend onder de schuilnaam 'Jules', dateert van december vorig jaar, al werd dat pas in februari bekendgemaakt. Het is niet ongewoon dat er na één geval, mogelijk door kopieergedrag, vrij snel een nieuw volgt. Telkens worden naast het OCMW ook politie en parket op de hoogte gebracht, omdat je kind te vondeling leggen in theorie strafbaar is (maar daarom nog niet automatisch tot vervolging leidt).

"Afgaande op de manier waarop de navelstreng was verzorgd, bleek duidelijk dat de baby niet met medische hulp ter wereld is gekomen", zegt OCMW-voorzitter Duchateau. "De persoon die het kindje in de vondelingenschuif achterliet, heeft een puzzelstuk meegenomen waar zij/hij zich later mee kan identificeren." De moeder heeft na de feiten nog zes maanden om zich te melden voordat het kind geadopteerd kan worden. Ook daarna mag ze zich uiteraard nog identificeren om contact te zoeken of een boodschap door te geven.

Duchateau zegt dat het OCMW het nieuws zo lang mogelijk geheim wilde houden om de moeder in alle rust de kans te geven zich eventueel nog te bedenken. "Een anonieme bron bij verschillende media maakt het stilzwijgen nu onmogelijk", zegt hij.

"Anoniem in plaats van discreet bevallen"

Nu er weer een kindje in de vondelingenschuif is gelegd, laait de discussie over het zogenaamde discrete bevallen terug op. Volgens een wetvoorstel van de meerderheid houdt dit in dat de gegevens van de moeder worden bijgehouden en wanneer ze later toch contact wil met haar kind, moet een commissie beslissen of dit kan.

De Antwerpse welzijnsorganisatie Moeders voor Moeders vindt dit geen goed idee, zij pleiten voor anoniem bevallen. “We zijn ervan overtuigd dat mensen die hun kindje in vondelingenschuif leggen, dit enkel doen omwille van het woordje anonimiteit”, zegt Katrin Beyers, “Ze zouden geen discrete bevalling overwegen. Men zou hen beter anoniem laten bevallen en dan nadien rustig benaderen om gegevens te vragen.”